Scientific Committee

 

Chairman:
Dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz

Members:
Prof. dr hab. inż. Leonard Ziemiański
Prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak
Dr hab. Wojciech Czarny, prof. UR
Prof. dr hab. Grzegorz Ostasz
Prof. dr hab. Stanisław Zaborniak
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski
Dr hab. inż. Piotr Strzelczyk, prof. PRz
Prof. dr hab. inż. Janusz Rak
Prof. dr hab. Kazimierz Obodyński
Dr hab. Henryka Czyż, prof. PRz
Dr hab. n. med. Janusz Cwanek, prof. UR
Prof. dr hab. inż. Stanisław Mazurkiewicz
Dr hab. Stanisław Pieprzny, prof. UR
Dr inż. Wiesław Sipowicz
Gen. dyw. w st. sp. Fryderyk Czekaj
Prof. Jan Junger
Prof. Pavel Ruzbarsky